# اهل_بیت

پرسش و پاسخ:منظور از صدیقین چه کسانی است؟ درجات بهشت به چه کسانی می رسد؟

السلام علیکم در جنت چهار درجه وجود دارد: ۱- انبیا ۲- صدیقین۳- شهدا۴- صالحین درجه انبیا مخصوص انبیا است. آیا درجه صدیقین مخصوص اصحاب انبیا است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید