# اهرم_ها

طرح درس روزانه(اهرم ها)

نام/شماره گروه                         ماده درسی: علوم تجربی شماره ی فصل/موضوع درس: اهرم ها               پایه:سوم                زمان تدریس:90دقیقه           مشخصات طرح نام و نام خانوادگی ش علی محمدی مدرک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1067 بازدید