# انتخابات

بازاريابي سياسي: چگونگي استفاده از تکنيکهاي بازاريابي به منظور موفقيت در مبارزات انتخاباتي

نویسندگان: ابراهیم زارع پور انسیه تاکی     چکيده بازاریابی یعنی جلب توجه بوسیله ارائه یک ارائه ارزشمند، این ارائه می تواند در تمامی زمینه ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید