# انتخاب

انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی

انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید