# امیر_حسین_امیریاند

حسرت

غرق حسرت ، دستها در دست تو                                     - چشمهایم بسته بود می شنیدم انچه می گفتی نگو حرفی نداشت حرفها داشتم ، اما                                     - ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 97 بازدید

دیگر بهانه هایش باور نمی توان کرد

دیگر  بهانه هایش  باور  نمی توان  کرد                 سرپوش مکر او  را  بر سر نمی توان کرد نا مهربانی اش را  باید ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 60 بازدید