# امسال

سال انتخابات

امسال سال شکستن است شکستن سر و پاو دست و گردن سر محمد علی               پای کبیری                    دست زایر اف                               گردن من! امسال سال بایکات است سال ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 111 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.