# الجزایر

نویسنده معروف جهان عرب: پس از انقلاب دیدگاه امام خمینی در ادامه حیات سینمای ایران تاثیر داشت

«واسینی الاعرج» رمان نویس الجزایری و استاد دانشگاه الجزایر و سوربون، که برای حضور در نشست های ادبی و سینمایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

رئیس جمهوری الجزایر خواستار قطع وابستگی اقتصاد این کشور به نفت شد

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری الجزایر در ابتدای این پیام با اشاره به مبارزه کارگران الجزایری با استعمار فرانسه جهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید