# افعال

مرام رجال ماازمرحوم ابوالقاسم حالت نوشته شده درتاریخ 5-5-1320

اسباب تیره بختی ما،قیل وقال ماست             ادبارمانتیجه ی جنگ وجدال ماست قیدی به پای مازدوبندی به دست ما               افعال ما،که حاصل آن،انفعال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید