# افریقا

;)

  بـــــه بــــعضیآ بــــآید گـــفتـــــ : عــــزیزم نصفــــ آفــــریقآ رو مـــن سیــــآه کــردم   ذغــــالتو بـــنداز اونــــور جــــوجو  ‌()
/ 0 نظر / 30 بازدید