# اعیاد_مذهبی

مراسم پرشور احیاءوشبهای قدر درگلستان شهدای اصفهان

مراسم پرشور احیاءوشبهای قدر درگلستان شهدای اصفهان قرآن به جز از وصف علی آیه نداردایمان به جز ازعشق علی پایه نداردگفتم بروم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 23 بازدید