# اطلاعات_آماری-_جمعیت

77777777

بر اساس ساعت جمعیتی کشور، در ساعت 21 و چهل و یک دقیقه مورخ ششم مهرماه 1393 جمعیت ایران به 77,777,777  رسید.
/ 0 نظر / 102 بازدید