# اضطراب

چگونه اضطراب را غلبه کنیم؟

مقدمه زندگی دردنیای امروزنگرانی هاواضطراب های بسیاری رابرای مابوجودمیاورد.جامعه ی بشری بابلایای طبیعی،بحران های اقتصادی،تروریسم وبیماریهای واگیردست به گریبان است‌.ودراین شرایط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید