# اصولگرایی

نگاهی اجمالی بر علل ناکامی اصول‌گرایان در انتخابات یاز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920430001187http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5557 چه روایت جدیدی از اداره کشور به مردم ارائه شد؟ اصول‌گرایان، به خصوص طیف میانه‌رو که تأکید بر مدیریت و اقتصاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.