# اشکانیان

گزارشی از همایشِ «ایران: نام، مردم، سرزمین» (بخش سوم)

شناخت عوامل تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی برای ایجاد و بقای مرزهای پایدار، حیاتی است.دکتر روزبه زرین‌کوب، عضو هیئت علمی دایرةالمعارف ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 298 بازدید