# استاندارد

متن كامل استانداردها 09121899129

INCITS ...Information Technology standard متن كامل استانداردهاي انجمن تكنولوژي اطلاعات NACE NACE International متن كامل استانداردهاي انجمن خوردگي آمريكا ETSI Europian telecomunication standar متن كامل استانداردهاي پست و مخابرات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

محصول ارگانیک چیست؟ محصول سالم چیست؟

محصول سالم چیست؟ بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی مدیریت تلفیقی آفات تهیه و تنظیم: مهندس سهیل فرید کارشناس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید