# استاندارد

عبارات و تعاریف استاندارد مدیریت امکانات (مدیریت تاسیسات)¬EN 15221-

در حوزه‌ی موردنظر این استاندارد اروپایی عبارات و تعاریف زیر قابل‌اعمال هستند. نکته: در استانداردهای ویژه‌ی مدیریت تأسیسات، عبارت‌های بیشتری در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

نمونه‌هایی از حوزه مدیریت تأسیسات (امکانات) - فضا و زیرساخت

·        امکانات: تقاضای فضا (امکانات) از طرف خدمات‌گیرنده از طریق خدماتی از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی و تهیه فضا برآورده می‌شود ولی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

مدیریت مؤثر تأسیسات (استاندارد) -– EN 15221

مدیریت مؤثر تأسیسات باید موارد زیر را دربرگیرد: تسهیل یکپارچه‌سازی فرایندهای مختلف خدماتی؛ساده و بهینه‌سازی پیوند میان سطوح راهبردی، تاکتیکی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید