# ارسالی

174. چند سال آینده در افغانستان....

چندسال آینده درافغانستان;...هینگامه جان!میروی برمدرسه ازخودمواظبت کن.یک مشت کارگرایرانی بر ساختیمان روبرویی کار مییکینند... برتونیرنگ میزنند :l ۱۳۹۳/۱۱/۱۷| ۲۰:۴۲   978××××0918 ادامه مطلب
/ 6 نظر / 330 بازدید

173 . به این میگن عروسی خوب.... :)

یارومیره تهران سوارماشین میشه توترافیک گیرمیکنه میگه ماشاالله به این میگن عروسی خوب... ارسالی: 164****0914  ۱۳۹۳/۱۱/۱۵  |  ۲۳:۴۱ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 365 بازدید