# اخذ_ایزو

COVID-19 و ایمنی مواد غذایی: راهنمایی برای مشاغل غذایی و زنجیره تامین غذا

جهان با تهدید بی‌سابقة همه‌گیری جهانی «کوید-19» بر‌اثر ویروس «SARS-COV-2»[1] (که ویروس کوید-19 خوانده می‌شود) مواجه شده است. بسیاری از کشورها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

بندهایی از استاندارد ایزو 26000 - مسئولیت اجتماعی

3-درک مسئولیت اجتماعی 3-1- مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها: زمینه های تاریخی با وجودی که جنبه‌های گوناگون مسئولیت اجتماعی، موضوع اقدامات سازمان‌ها و حکومت‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

راهنمایی برای سنجش عملکرد مدیریت امکانات وتسهیلات ساختمان -بخش 1

مدیریت تسهیلات ساختمان بخش 7: راهنما برای سنجش عملکرد مقدمه ارائه‌ی کارآمد پشتیبانی از مدیریت تسهیلات ساختمانی، یک بخش مهم در کار اکثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید