# اجتماعی

گاه

گاه بنام جلال کریم نمی شود دید و نگفت گاهی دیدن ندارد و گاهی هم گفتن ندارد آخر در این وانفسای دیدار چه باید کرد ندید!؟ یا نگفت!؟؟ .... ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

گاه

گاه بنام جلال کریم نمی شود دید و نگفت گاهی دیدن ندارد و گاهی هم گفتن ندارد آخر در این وانفسای دیدار چه باید کرد ندید!؟ یا نگفت!؟؟ .... ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید