# آموزش_سواد_اطلاعاتی

سمینار - کاربرد پژوهشی گوگل و ابزارهای حرفه ای -دانشگاه صنعتی بیرجند

سمینار 8 ساعته "کاربرد پژوهشی گوگل  و ابزارهای حرفه ای" با کمک های انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند بویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

مهارت شماره 18 - درس اول در سواد اطلاعاتی کاربردی

برای اطلاعات بیشتر منابع زیر قابل استفاده هست: استاندارد سواد اطلاعاتی (ILCStands) سواد اطلاعاتی در دایرة المعارف کتابداری سواد اطلاعاتی ضرورت جوامع اطلاعات‌مدار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید