# آذردخت_بهرامی

شب های چهارشنبه

عنوان کتاب: شب‌های چهارشنبه (مجموعه‌ی داستان) نویسنده: آذردخت بهرامی ناشر: نشر چشمه چاپ چهارم: 1389 شمارگان: 1500 نسخه موضوع: داستان های فارسی- قرن 14 قیمت: 20000 ریال لینک ناشر: http://cheshmeh.ir/book/view.aspx?guid=2e407550-6763-4b8d-90ab-cf22f27e303e
/ 7 نظر / 137 بازدید