سبک زندگی

9557 مطلب

مسابقه پاپیمایی-چهارمین دوره مسابقه دوی کوهستان (اسکای رانینگ) قهرمانی استان تهران و انتخابی قهرمانی کشور(مرداد 4، 1398)

چهارمین دوره مسابقه دوی کوهستان (اسکای رانینگ) قهرمانی استان تهران و انتخابی قهرمانی کشور1398/04/10 | مسابقات و لیگمتن خبر :کمیته مسابقات و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

مسابقه پاپیمایی-نتایج ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان(اسکای رانینگ) قهرمانی کشور(مرداد 17، 1398) + گزارش تصویری

مسابقه پاپیمایی-نتایج ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان(اسکای رانینگ) قهرمانی کشور(مرداد 17، 1398) + عکس1398/05/17 | مسابقات و لیگمتن خبر :ششمین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

مسابقه پاپیمایی-ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان ( اسکای رانینگ) قهرمانی کشور تهران – البرز مرکزی – توچال – مرداد 1398

رعایت کامل مفاد بخشنامه ششمین دوره مسابقات دوی کوهستان ( اسکای رانینگ) قهرمانی کشور تهران – البرز مرکزی – توچال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید